Chcete získať trvalý prístup ku všetkým informáciám a využívať aj veľa ďalších výhod? Staňte sa členom 1.AŠKOS . Zaregistrujte sa

Správy

Všetky informácie na jednom mieste a prehľadne sprístupnené.

Tu pre Vás pravidelne publikujeme články písané odborníkmi v obore na dôležité a aktuálne témy, ktorá Vás zaujímajú. Nezabúdame ani na problémy, o ktorých sa často diskutuje alebo v nich máte určité nejasnosti.

Zároveň sme tu vytvorili bezpečný interný priestor pre členov 1.AŠKOS, kde hľadáme riešenia problémov, ktorým je potrebné sa venovať v uzavretej členskej skupine bez prítomnosti širokej verejnosti.

V diskusii nájdete priestor na otázky, ktoré monitorujú naši odborníci. Ak niečo potrebujete ozrejmiť, neváhajte sa opýtať.

Bude tentokrát úspešná snaha Prvej AŠKOS o vyňatie nákupu potravín pre zariadenia školského stravovania zpod zákona o VO?

1195 | streda, 22. novembra 2023

Vážené členky a členovia 1.AŠKOS,

 

dovoľte nám informovať vás, že naša Asociácia v rámci prebiehajúceho legislatívneho procesu LP/2023/647 predložila dňa 08.11.2023 v rámci medzirezortného pripomienkového konania zásadnú pripomienku k zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s pretrvávajúcou snahou vyňať nákup potravinových komodít pre zariadenia školského stravovania zpod zákona o verejnom obstarávaní.

 

Viac informácií

SERVISNÁ PREHLIADKA VAŠICH GASTRO ZARIADENÍ

266 | streda, 15. novembra 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

dávame Vám do pozornosti zaujímavú ponuku nášho partnera GASTMA - spoľahlivá gastrotechnika.

Nepremeškajte jedinečnú možnosť objednať si servisnú prehliadku Vašich gastro zariadení už za 25 € za zariadenie.

 

Viac informácií

Pozvánka na konferenciu Jedáleň, škola a obec 21. storočia

754 | utorok, 7. novembra 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

dávame Vám do pozornosti zaujímavú konferenciu nášho partnera.

Táto dvojdňová interaktívna konferencia je určená pre riaditeľov a zriaďovateľov škôl a pre všetkých, komu nie je ľahostajné, kam sa bude slovenské školské stravovanie ďalej uberať.

 

Viac informácií

Dotácia na stravu na deti SŠ – aktuálna zmena v predkladaní príloh k žiadosti

1074 | pondelok, 14. augusta 2023

Vážení členovia 1.AŠKOS,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu na deti stredných škôl došlo k zmene v predkladaní príloh k žiadosti.

 

Viac informácií

Aktuálna informácia k poskytovaniu dotácií na stravu - právna úprava účinná od 01.09.2023

2067 | streda, 2. augusta 2023

Vážení členovia 1.AŠKOS,

 

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 01.09.2023 nadobúda účinnosť zákon č. 280/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Konsolidované znenie zákona o dotáciách účinného od 01.09.2023 je zverejnené v zbierke zákonov SR: 544/2010 Z. z. - Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Viac informácií

Ministerstvo školstva zverejnilo nové MSN pre diétne stravovanie

857 | štvrtok, 20. júla 2023

Vážení členovia 1.AŠKOS,

 

dovoľte nám informovať vás, že Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo podľa § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie (revízia 2023) s účinnosťou od 01. 09. 2023.

 

Viac informácií

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl – vrátane školských jedální!

1682 | štvrtok, 20. júla 2023

Vážení členovia 1.AŠKOS,

 

naša Asociácia v priebehu minulého a tohto kalendárneho roka oslovila viacerých kompetentných, napr. aktuálne úradujúcich ministrov, poslancov NR SR, a naposledy ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ing. Petra Balíka, so žiadosťou o vyčlenenie finančných zdrojov EÚ na komplexnú rekonštrukciu a revitalizáciu zariadení školského stravovania na Slovensku. Požiadavky 1.AŠKOS boli podstatne rozsiahlejšie ako sa objavilo v podmienkach a možnostiach zverejnených výziev, avšak vítame každú možnosť čerpania finančných zdrojov na rozvoj a modernizáciu zariadení školského stravovania na Slovensku.

 

Viac informácií

Zápisný lístok so zapracovanou žiadosťou rodiča o dotáciu na stravu

2321 | streda, 19. júla 2023

Vážení členovia 1.AŠKOS,

 

ukončili sme jeden školský rok, ale je nevyhnutné v určitých zabezpečeniach myslieť aj na ten ďalší, nadchádzajúci školský rok 2023/2024. Preto tak, ako sme už avizovali v predošlých článkoch, prinášame vám odporúčaný vzor zápisného lístka na stravovanie so zapracovanou žiadosťou zákonného zástupcu dieťaťa o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

 

Viac informácií

PREZENTÁCIA NOVÉHO PARTNERA 1.AŠKOS Violife Professional = rastlinná budúcnosť

406 | štvrtok, 29. júna 2023

Vážení členovia 1.AŠKOS,

 

Radi by sme vám predstavili nášho nového partnera – spoločnosť VIOLIFE PROFESSIONAL.

VIOLIFE PROFESSIONAL je spoločnosť, ktorá je špecialistom na rastlinné alternatívy masla, smotany, tukov a syrov.

 

Viac informácií

Potrebujete do Vašej školskej jedálne nové posily? Máme pre Vás riešenie!

844 | piatok, 23. júna 2023

Vážení členovia 1. AŠKOS,

 

rozširujeme ponuku činností našej Asociácie a budeme vám prinášať prehľad aktuálnych pracovných miest v oblasti školského stravovania a veríme,  že  Vám  to  pomôže pri personálnom zabezpečovaní na nový školský rok.

Či už ponúkate, alebo hľadáte prácu v oblasti školského stravovania, náš portál pracovných miest je tu práve pre vás.

Kto u nás nájde priestor?

 

Viac informácií

Mimoriadna ponuka pre každú školskú jedáleň, ktorá si plánuje zakúpiť konvektomat

965 | štvrtok, 15. júna 2023

Milé školské jedálne,

 

len teraz máte možnosť získať osobný cukrársky kurz zameraný na francúzske dezerty od Lucky Gyenesovej, víťazky šou Pečie celé Slovensko!

Cukrársky kurz od Lucky je pripravený pre prvých 10 školských jedální, ktoré si v GASTRO-HAAL zakúpia konvektomat značky Retigo do konca AUGUSTA. Zistite viac v článku...

 

Viac informácií

Komplexná informácia k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023

1409 | pondelok, 12. júna 2023

Vážení členovia 1.AŠKOS,

 

v súvislosti s poskytnutím dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) na obdobie od 01.09.2023 do 31.12.2023, v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) je zriaďovateľ školy povinný úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) predložiť podklady nevyhnutné na poskytnutie dotácie na stravu, ktorými sú:

 

  1.   oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od 01.01.2023 do 30.06.2023
  2.   aktualizované zoznamy oprávnených detí na poskytnutie dotácie na stravu.

 

Viac informácií

Je potrebné zabezpečiť nové návratky – žiadosti rodičov o dotáciu na stravu opätovne pred novým školským rokom?

1383 | štvrtok, 8. júna 2023

Vážení členovia 1.AŠKOS,

 

obraciate sa na nás viacerí s otázkou, či je nutné k 1.9.2023 opätovne žiadať od rodičov návratku so žiadosťou o poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, alebo sú platné tie žiadosti, ktoré rodičia predložili pred plošným zavedením dotácie na stravu k 01.5.2023.

 

Viac informácií

verejné správy

SERVISNÁ PREHLIADKA VAŠICH GASTRO ZARIADENÍ

266 | streda, 15. novembra 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

dávame Vám do pozornosti zaujímavú ponuku nášho partnera GASTMA - spoľahlivá gastrotechnika.

Nepremeškajte jedinečnú možnosť objednať si servisnú prehliadku Vašich gastro zariadení už za 25 € za zariadenie.

 

Viac informácií

Pozvánka na konferenciu Jedáleň, škola a obec 21. storočia

754 | utorok, 7. novembra 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

dávame Vám do pozornosti zaujímavú konferenciu nášho partnera.

Táto dvojdňová interaktívna konferencia je určená pre riaditeľov a zriaďovateľov škôl a pre všetkých, komu nie je ľahostajné, kam sa bude slovenské školské stravovanie ďalej uberať.

 

Viac informácií

Pozývame Vás na slávnostnú Mikulášsku a odbornú konferenciu spojenú s oceňovaním zamestnancov, zaregistrujte sa čo najskôr!

1787 | piatok, 20. októbra 2023

Milí členovia našej Asociácie,

 

dovoľte nám pozvať vás na slávnostnú Mikulášsku a zároveň odbornú konferenciu Prvej asociácie školského stravovania na Slovensku spojenú s oceňovaním zamestnancov za prínosy v oblasti školského stravovania, ktorá sa uskutoční

 

Viac informácií

Aj zaujímavý kurz môže byť formou poďakovania a odmeny

526 | štvrtok, 12. októbra 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

dávame do pozornosti zaujímavú akciu, ktorú pre Vás a vaše kuchárky pripravil náš partner, spoločnosť Jedálne.sk, a to praktické kurzy varenia pre pracovníkov školského stravovania.

 

Viac informácií

ZAČÍNA ĎALŠÍ KURZ NA POZÍCIU KUCHÁR/KUCHÁRKA!

695 | piatok, 6. októbra 2023

Vážení zamestnanci zariadení školského stravovania na Slovensku,

 

ponúkame Vám opätovne možnosť absolvovať akreditovaný vzdelávací program – kuchár. Na základe ďalších požiadaviek sme tento kurz pre vás opäť pripravili v spolupráci s akreditovanou vzdelávacou inštitúciou - SOŠ gastronómie a služieb. Do pondelka 9.10.2023 máte poslednú možnosť odoslať svoje záväzné prihlášky. Zároveň prikladáme ponuku so zvýhodnenou cenou:

 

Viac informácií

Jedáleň 21. storočia - Agrokomplex Nitra

554 | streda, 16. augusta 2023

Vážení členovia 1. AŠKOS,

 

dávame vám do pozornosti odbornú výstavu Jedáleň 21. storočia, ktorú organizuje spoločnosť Jedalne.sk v termíne 17.8 - 20.8. 2023 - Agrokomplex Nitra, pavilón B.

 

Viac informácií

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl – vrátane školských jedální!

1682 | štvrtok, 20. júla 2023

Vážení členovia 1.AŠKOS,

 

naša Asociácia v priebehu minulého a tohto kalendárneho roka oslovila viacerých kompetentných, napr. aktuálne úradujúcich ministrov, poslancov NR SR, a naposledy ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ing. Petra Balíka, so žiadosťou o vyčlenenie finančných zdrojov EÚ na komplexnú rekonštrukciu a revitalizáciu zariadení školského stravovania na Slovensku. Požiadavky 1.AŠKOS boli podstatne rozsiahlejšie ako sa objavilo v podmienkach a možnostiach zverejnených výziev, avšak vítame každú možnosť čerpania finančných zdrojov na rozvoj a modernizáciu zariadení školského stravovania na Slovensku.

 

Viac informácií

PREZENTÁCIA NOVÉHO PARTNERA 1.AŠKOS Violife Professional = rastlinná budúcnosť

406 | štvrtok, 29. júna 2023

Vážení členovia 1.AŠKOS,

 

Radi by sme vám predstavili nášho nového partnera – spoločnosť VIOLIFE PROFESSIONAL.

VIOLIFE PROFESSIONAL je spoločnosť, ktorá je špecialistom na rastlinné alternatívy masla, smotany, tukov a syrov.

 

Viac informácií

Potrebujete do Vašej školskej jedálne nové posily? Máme pre Vás riešenie!

844 | piatok, 23. júna 2023

Vážení členovia 1. AŠKOS,

 

rozširujeme ponuku činností našej Asociácie a budeme vám prinášať prehľad aktuálnych pracovných miest v oblasti školského stravovania a veríme,  že  Vám  to  pomôže pri personálnom zabezpečovaní na nový školský rok.

Či už ponúkate, alebo hľadáte prácu v oblasti školského stravovania, náš portál pracovných miest je tu práve pre vás.

Kto u nás nájde priestor?

 

Viac informácií

Mimoriadna ponuka pre každú školskú jedáleň, ktorá si plánuje zakúpiť konvektomat

965 | štvrtok, 15. júna 2023

Milé školské jedálne,

 

len teraz máte možnosť získať osobný cukrársky kurz zameraný na francúzske dezerty od Lucky Gyenesovej, víťazky šou Pečie celé Slovensko!

Cukrársky kurz od Lucky je pripravený pre prvých 10 školských jedální, ktoré si v GASTRO-HAAL zakúpia konvektomat značky Retigo do konca AUGUSTA. Zistite viac v článku...

 

Viac informácií

INTENZÍVNY TRÉNING – SIMULOVANÁ KONTROLA vo Vašej školskej jedálni. AKCIA na leto 2023 pre malé MŠ – 4 triedne a pre pani vedúce, ktoré majú dve až tri MŠ vo svojej pracovnej náplni.

785 | utorok, 23. mája 2023

Prajem dobrý deň,

 

vzhľadom na veľký záujem o simulovanú kontrolu v školskej jedálni  ponúkam akciu na leto 2023, a to simulovanú kontrolu pre malé Materské školy max 4 triedne za zvýhodnenú cenu.

 

Viac informácií

Predstavujeme Vám odborného zástupcu 1.AŠKOS za Bratislavský kraj

714 | utorok, 9. mája 2023

„Viem byť k dispozícií komukoľvek a svoje skúsenosti a vedomosti rád posuniem ďalej“

 

Tomáš Meszároš, odborný zástupca za Bratislavský kraj, je majiteľom firmy Tomáš Meszároš-PINO s.r.o. a je vyučený kuchár.

 

Viac informácií

PONUKA ŠKOLENÍ V OBLASTI HYGIENY POTRAVÍN

879 | streda, 3. mája 2023

Prajem dobrý deň,

 

dovoľte, aby som Vám bližšie priblížila školenia pre zamestnancov školských jedální v oblasti hygieny a HACCP.

Jedným z faktorov pre správne fungovanie činností v prevádzke školského stravovacieho zariadenia, je pravidelné preškoľovanie zamestnancov v oblasti hygieny. A to hlavne u nových zamestnancov pri nástupe na pracovisko, kde sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti, ale i u služobne zavedených zamestnancov, pre obnovenie vedomostí a vzdelávanie v oblasti novej legislatívy.

 

Viac informácií

PREZENTÁCIA NOVÉHO PARTNERA 1.AŠKOS

759 | utorok, 2. mája 2023

Prajem dobrý deň,

dovoľte, aby som Vám priblížila svoju spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je

KOMPLEXNÁ PORADENSKÁ ČINNOSŤ pre HYGIENU a HACCP

Pôsobnosť v celej SR

 

Volám sa Martina Bakošová a mám 20 ročné skúsenosti v oblasti hygieny potravín a vzdelávania zamestnancov v danej problematike. Keďže som pracovala ako vedúca oddelenia Hygieny detí a mládeže na RÚVZ so sídlom v Spišskej Novej Vsi a v súčasnosti pracujem ako externý hygienik vo verejnom sektore a školiteľ, chcem ponúknuť svoje skúsenosti z praxe a uľahčiť prácu v tak zložitej problematike.

 

Viac informácií

Zastavte sa na stánku Gastro-Haal

513 | streda, 5. apríla 2023

Milé školské jedálne, už 12. apríla sa s mnohými z vás vidíme na odbornom seminári 1.AŠKOS v Bratislave.

Radi by sme vás pozvali na náš stánok Gastro-Haal, na ktorom zažijete pestrý program!

 

NA ČO SA U NÁS MÔŽETE TEŠIŤ? Zistite viac v článku...

 

Viac informácií

Organizačné informácie k odbornému semináru a VZ

622 | utorok, 4. apríla 2023

Vážení členovia,

 

radi by sme Vám pripomenuli odborný seminár a Valné zhromaždenie 1.AŠKOS, ktoré sa uskutoční dňa:

                             12. apríla /streda/ 2023 so začiatkom o 10.00 hod.,

v konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR),

                Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava 1,

 

a zároveň Vám prinášame sľúbené organizačné informácie.

 

Viac informácií

Často kladené otázky k dotáciám na stravu od 1.mája 2023

1405 | streda, 29. marca 2023

Vážení členovia 1.AŠKOS,

 

Prinášame vám spracované často kladené otázky a odpovede k poskytovaniu dotácií na stravu od 01.05.2023 s ktorými sa rodičia ako aj zriaďovatelia škôl obracajú na úrady práce a na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Viac informácií

Pozývame Vás na odborný seminár a VZ 1.AŠKOS

2661 | štvrtok, 9. marca 2023

Vážení zamestnanci školského stravovania na Slovensku,

 

srdečne vás pozývame na odborný seminár a Valné zhromaždenie Prvej asociácie školského stravovania, ktoré by ste si nemali nechať ujsť a ktoré sa uskutoční dňa

 

Viac informácií

Súťaž o najlepšiu fotku v školskej jedálni!

660 | štvrtok, 15. decembra 2022

Zapojte sa a získajte darček s prekvapením :)

 

Viac informácií

Energetická kríza a gastro zariadenia

544 | pondelok, 5. decembra 2022

Máme pre vás užitočné riešenia, ako ušetriť, znížiť spotrebu a zvýšiť efektivitu práce pomocou gastro zariadení v prevádzkach. Zistite o tom viac...

 

Viac informácií

Získajte ako DARČEK gastro sortiment v hodnote až 100€!

421 | pondelok, 14. novembra 2022

Pri objednávke gastro zariadení značky Gastro-Haal, získate pre svoju prevádzku ďalší gastro tovar v hodnote 100€ podľa vlastného výberu! Okrem darčekov vás čakajú aj MIMORIADNE ZĽAVY!

Zistite viac v článku...

 

Viac informácií

POZÝVAME ŠKOLSKÉ JEDÁLNE NA ÚŽASNÝ VZDELÁVACÍ ZÁŽITOK!

900 | štvrtok, 10. novembra 2022

Už 29. novembra o 14:00hod v Gastro Štúdiu v Nových Zámkoch.

Profesionálni a obľúbení kuchári odovzdajú vašej školskej jedálni praktické vedomosti a zručnosti! Zistite viac v článku...

 

 

Viac informácií

Jesenné konferencie partnerov Jedálne.sk

472 | štvrtok, 20. októbra 2022

Vážení členovia 1.AŠKOS, 

 

predstavujeme Vám zaujímavý program jesenných konferencií našich partnerov Jedálne.sk, ktorá je pre všetkých zúčastnených BEZPLATNÁ.

 

Viac informácií

Začína ďalší kurz na pozíciu kuchár/kuchárka!

984 | pondelok, 26. septembra 2022

Vážení zamestnanci zariadení školského stravovania na Slovensku,

ponúkame Vám opätovne možnosť absolvovať akreditovaný vzdelávací program – kuchár. Na základe ďalších požiadaviek sme tento kurz pre vás opäť pripravili v spolupráci s akreditovanou vzdelávacou inštitúciou - SOŠ gastronómie a služieb, ku ktorému zároveň prikladáme ponuku so zvýhodnenou cenou:

 

Viac informácií

Pozvánka na ONLINE varenie v konvektomate: Ryby, strukoviny, spotrebný kôš V stredu 28. septembra o 14:00hod bude Gastro-Haal vysielať NAŽIVO!

1040 | štvrtok, 22. septembra 2022

Pozývame školské jedálne na jedinečný 30 minútový priamy prenos, kde vám profesionálni kuchári z Gastro-Haal pripravia praktické a moderné recepty v KONVEKTOMATE Retigo.

Zážitkový vzdelávací program bude zameraný na: Ryby, strukoviny a spotrebný kôš.

Získajte nové praktické skúsenosti a pýtajte sa počas prenosu v komentároch na všetko, čo ste zvedaví!

 

Viac informácií

Školenie o verejnom obstarávaní v Banskej Bystrici

1102 | streda, 10. augusta 2022

Vážení členovia 1.AŠKOS,

oznamujeme vám miesto konania školenia, ktoré zabezpečuje Prvá asociácia školského stravovania 1.AŠKOS v spolupráci so Stálym pracoviskom Úradu pre verejné obstarávanie v Banskej Bystrici na tému „Zmeny v zmysle novely zákona o verejnom obstarávaní - zákazka s nízkou hodnotou“.

 

Viac informácií

Ako si stravovacie prevádzky zjednodušujú prácu v kuchyni? Inšpirujte sa referenciami a skúsenosťami nášho partnera Gastro-Haal.

672 | streda, 3. augusta 2022

O správnom výbere gastro zariadení rozhoduje okrem rozpočtu aj počet stravníkov, typy pripravovaných jedál, veľkosť a možnosti kuchyne. Ktorý spotrebič je teda pre akú prevádzku vhodný? Prečítajte si naše najnovšie odporúčania a referencie z praxe:

 

Viac informácií

Marta Hlavatá: „Niekedy deti ovplyvní aj to, či sa pani kuchárky usmejú.“

1095 | piatok, 1. júla 2022

Vážení zamestnanci školského stravovania na Slovensku,

prinášame vám veľmi smutnú správu o úmrtí pani Martušky Hlavatej, mimoriadnej osobnosti slovenského školského stravovania, v ktorom bola aktívna viac ako 50 rokov.

 

Viac informácií

Využite letné prázdniny v školských jedálňach na odborný servis gastro zariadení.

561 | utorok, 28. júna 2022

Aké sú najčastejšie servisné úkony, a prečo sú dôležité z pohľadu spotreby, výkonu a bezpečnosti?

 

Milé školské jedálne, letné prázdniny sú mimoriadne vhodným obdobím na to, aby sa na vašich kuchynských spotrebičoch vykonala profesionálna servisná údržba.

 

 

Viac informácií

1.AŠKOS PODPORUJE PROTESTNÉ ZHROMAŽDENIE OZ PŠaV NA SLOVENSKU !

1064 | piatok, 27. mája 2022

Vážení zamestnanci zariadení školského stravovania na Slovensku,

dávame Vám do pozornosti, že dňa 15. júna 2022 Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovenku pripravuje na Námestí SNP v Bratislave veľké protestné zhromaždenie. Keďže u zamestnancov školstva pretrváva nespokojnosť so mzdovými podmienkami a nesúhlasia s nedostatočným financovaním školstva, sú ochotní za tieto požiadavky zabojovať.

 

Viac informácií

Získajte perfektný robotický vysávač!

516 | štvrtok, 19. mája 2022

V mesiacoch MÁJ a JÚN budú vaše nákupy u nášho partnera Gastro-Haal zaradené do žrebovania o robotický vysávač v hodnote 300€!

 

Viac informácií

Bezplatné členstvo v 1.AŠKOS na jeden mesiac !

1156 | pondelok, 4. apríla 2022

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zamestnanci slovenského školského stravovania.

Radi by sme Vás pozvali do našich radov (pokiaľ v nich ešte nie ste), a to do radov nezávislej a demokratickej profesijnej organizácie 1.AŠKOS.

Našim členom, vedúcim školských jedální a ďalším zamestnancom školského stravovania, ponúkame prístup k aktuálnym informáciám a dôležitým dokumentom zo všetkých oblastí školského stravovania a partnerský program s benefitmi. Vytvárame nekomerčné prostredie pre vzájomnú komunikáciu medzi štátnou správou, zriaďovateľmi, zariadeniami školského stravovania a ich stravníkmi v rámci celej Slovenskej republiky.

 

Viac informácií

ZEMIAKOVÁ TIPOVAČKA !

561 | utorok, 15. februára 2022

Takmer každá školská jedáleň pozná veľkokapacitné ŠKRABKY ZEMIAKOV, a preto  vám teraz ponúkame zaujímavú tipovačku! :) Čo myslíte, za aký čas očistí naša škrabka ŠKZ-25 25kg zemiakov?

3 správne tipy, ktoré vyžrebujeme získajú skvelé ceny!

 

Viac informácií

Pozrite si posledné ONLINE varenie v tomto roku!

1943 | streda, 8. decembra 2021

Vážení členovia 1.AŠKOS,

pre tých z vás, ktorí nemali možnosť sledovať včera - utorok, 7. decembra o 14:00hod  ONLINE varenie, ktoré bolo vysielané naživo, poskytujeme záznam, ktorý si môžete pozrieť v kľude a kedykoľvek.

 

Viac informácií

Pozývame členov 1. AŠKOS na posledné ONLINE varenie v tomto roku!

344 | štvrtok, 2. decembra 2021

Už v utorok, 7. decembra o 14:00hod si môžete vzhliadnuť naše ONLINE varenie, ktoré budeme naživo vysielať priamo z nášho štúdia prostredníctvom Facebooku.

 

Viac informácií

Ako si vybrať výkonnú škrabku na zemiaky?

449 | streda, 24. novembra 2021

Škrabka na zemiaky vám môže mimoriadne uľahčiť prácu už pri 50 a viac stravníkoch.

Stačí si vybrať tú správnu veľkosť a správnu značku. O značke hovoríme preto, lebo s každou škrabkou zemiakov sa pracuje v kuchyni inak, hoci sa zdá na prvý pohľad, že sú rovnaké.

Spôsob škrabania zemiakov, následné čistenie bubna, náročnosť manipulácie, servis či práve komponenty môžu byť tie, ktoré sa líšia od seba pri rôznych modeloch škrabiek. Tieto rozdiely vám však môžu výrazne ušetriť prácu, čas a financie.

 

Viac informácií

Gastro-Haal rozdáva zľavy a darčeky k nákupu do konca roka!

456 | pondelok, 22. novembra 2021

Milé školské jedálne, do vašej kuchyne teraz môžete získať slovenské gastro zariadenia ešte výhodnejšie. Gastro-Haal pre vás pripravil nasledovné ZĽAVY:

 

Viac informácií

GASTRO-HAAL vám predstavuje novú vizuálnu identitu!

596 | utorok, 5. októbra 2021

Vážení členovia 1.AŠKOS,

viete čo máme v GASTRO-HAAL nové?

Po 28 rokoch úspešného etablovania nielen na slovenskom trhu, ale aj na medzinárodnom poli sme sa rozhodli pre novú vizuálnu identitu spoločnosti – nové logo. Zmeny pocítia aj školské jedálne :)

 

Viac informácií

SÚŤAŽ O BEZPLATNÚ SERVISNÚ PREHLIADKU A ÚDRŽBU VAŠICH GASTRO ZARIADENÍ!

1017 | pondelok, 30. augusta 2021

Už dávno ste nemali v kuchyni servisného technika gastro zariadení?

Máte dokonca problémy so spotrebičmi?

 

V tejto súťaži môžete získať bezplatnú servisnú prehliadku, ktorá pozostáva z:

 

Viac informácií

Pozvánka na vzdelávací program

1300 | štvrtok, 26. augusta 2021

Vážené členky a členovia 1.AŠKOS, radi by sme vám dali do pozornosti mimoriadne prospešný projekt, ktorého sa môže bezplatne zúčastniť aj Vaša školská jedáleň.

Ide o vzdelávacie podujatia, na ktorých sa nielenže varia a ochutnávajú moderné a svieže jedlá, ale prebieha zážitková výuka o tom, ako si v školskej jedálni viete zjednodušiť každodennú prácu. Staňte sa Vy aj Váš tím jednou z najefektívnejších školských jedální vo Vašom okolí.

 

Viac informácií

Odborná konferencia a Valné zhromaždenie 1.AŠKOS

2358 | štvrtok, 5. augusta 2021

Vážení zamestnanci školského stravovania na Slovensku,

dávame Vám do pozornosti odborný seminár a Valné zhromaždenie Prvej asociácie školského stravovania, ktoré by ste si nemali nechať ujsť, a ktoré sa uskutoční

dňa 24.08.2021 so začiatkom o 10.00 hod. v kongresovej sále Okresného úradu v Banskej Bystrici.

 

Viac informácií

POZVÁNKA NA VZDELÁVACÍ PROGRAM

1243 | utorok, 6. júla 2021

Srdečne pozývame vedúce ŠJ na výnimočný a bezplatný vzdelávací program:

Efektívne fungovanie profesionálnej kuchyne - zlepšite procesy vo vašej kuchyni.

Vzdelávanie sa po dlhom čase uskutoční prezenčnou formou a po programe Vás bude čakať voľný vstup na krásne kúpalisko, alebo v prípade zlého počasia Vám pripravíme náhradný program :)

Viac informácií

Ako vedúca školskej jedálne sa snažím dobre reprezentovať našu prácu

1307 | štvrtok, 17. júna 2021

Vážené členky a členovia 1.AŠKOS, aby ste lepšie spoznali svojich zástupcov, ktorí v našej Asociácii obhajujú Vaše záujmy, budeme Vám ich postupne predstavovať v krátkych medailónikoch. Začíname Trenčianskym krajom.

 

Viac informácií

Pozvánka na vzdelávací program

1366 | piatok, 11. júna 2021

Pozývame členov 1. AŠKOS na:

ZÁŽITKOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM NAŽIVO v ROZSAHU 40min

EFEKTÍVNE FUNGOVANIE PROFESIONÁLNEJ KUCHYNE

 

 

Viac informácií

Ako Vám v školskej jedálni dokáže pomôcť multifunkčný krájač na zeleninu?

957 | utorok, 8. júna 2021

Ako vám v školskej jedálni dokáže pomôcť multifunkčný krájač na zeleninu?
...plátky, vlnkovanie, strúhanie, rezance, kocky či hranolčeky rýchlo a bez námahy.

Krájač zeleniny typ CL50 je najobľúbenejší medzi kuchármi s výdajom od 50 – 400 porcií jedál denne. Za jeho pomoci dokážete nakrájať 150 až 500 kg za jednu hodinu!

 

Viac informácií

Pozvánka na vzdelávací program

1491 | štvrtok, 13. mája 2021

Pozývame členov 1. AŠKOS na:

ZÁŽITKOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM NAŽIVO v ROZSAHU 40min

EFEKTÍVNE FUNGOVANIE PROFESIONÁLNEJ KUCHYNE

 

Viac informácií

Ponúkame pomoc pre všetky školské jedálne

1535 | štvrtok, 6. mája 2021

Milé školské jedálne, máme pre Vás dobrú správu.

Či ste dotácie na vybavenie kuchýň dostali, alebo nie, my stojíme pri Vás a chceme Vás podporiť!

Viac informácií

Pozvánka na vzdelávací program

1562 | utorok, 13. apríla 2021

Pozývame členov 1. AŠKOS na:

 

ZÁŽITKOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM NAŽIVO v ROZSAHU 40min

EFEKTÍVNE FUNGOVANIE PROFESIONÁLNEJ KUCHYNE

 

Viac informácií

Webinár

908 | pondelok, 22. marca 2021

Pozývame Vás na webinár s názvom

10+1  DÔVODOV  PREČO  INVESTOVAŤ  DO  MODERNEJ  KUCHYNSKEJ TECHNOLÓGIE

Kedy? – 23.3.2021 od 13:00 hod.

Viac informácií

Pozvánka na vzdelávací program

1274 | streda, 17. marca 2021

Pozývame členov 1. AŠKOS na

 

ZÁŽITKOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM NAŽIVO v ROZSAHU 40min

EFEKTÍVNE FUNGOVANIE PROFESIONÁLNEJ KUCHYNE

 

Viac informácií

Ponúkame Vám rekvalifikačný kurz – kuchár

1468 | štvrtok, 11. marca 2021

Vážení zamestnanci zariadení školského stravovania na Slovensku,

hlavným cieľom Prvej asociácie školského stravovania je pomáhať a hájiť záujmy zamestnancov zariadení školského stravovania na Slovensku a aktívne riešiť aktuálne témy v školskom stravovaní. Preto na základe požiadavky z radov našich členov - zamestnancov zariadení školského stravovania sme pre vás pripravili v spolupráci s akreditovanou vzdelávacou inštitúciou - SOŠ gastronómie a služieb rekvalifikačný kurz pre kuchárky, ku ktorému nájdete nižšie ponuku so zvýhodnenou cenou.

Viac informácií

ČO JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ PRI OBNOVE VYBAVENIA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ? Dozviete sa 9. marca na webinári !

975 | utorok, 2. marca 2021

Vážení členovia 1.AŠKOS, srdečne vás pozývame na mimoriadne užitočný webinár, ktorý je pripravený iba pre vás.

Viac informácií

Pomoc pri dotáciách na zlepšenie vybavenia školskej jedálne

1332 | štvrtok, 18. februára 2021

Ak ste ešte neodoslali žiadosť o dotácie, radi Vám s tým pomôžeme do 28. februára.

Školským jedálňam následne držíme palce, a tým, čo dotácie získajú radi pomôžeme s výberom najvhodnejšieho gastro zariadenia a rýchlo vypracujeme aj potrebnú cenovú ponuku.

Viac informácií

Do nového roka 2021 spoločne s 1.AŠKOS

1128 | pondelok, 4. januára 2021

Vážené členky a členovia 1.AŠKOS,

takto pred rokom nikto z náš netušil, aký nepredstaviteľný rok máme pred sebou. Teraz už vieme, že hlavne „vďaka“ Corone bol veľmi zvláštny a mimoriadne náročný, a na socializáciu a ľudské kontakty či objatia veľmi chudobný, a preto aj veľmi ťažký.

Viac informácií

Vianoce sú za dverami...

1161 | piatok, 18. decembra 2020

Milé členky a členovia 1.AŠKOS

 

  Vieme, že tento rok bol mimoriadne náročný pre nás všetkých. Teraz ale máme pred dverami tie najkrajšie sviatky v roku, a preto nám dovoľte zaželať Vám príjemné a pokojne prežité Vianoce v kruhu Vašej rodiny a blízkych.

Prajeme Vám všetko dobré v Novom roku a veríme, že bude lepší a úspešnejší ako bol tento a že všetci doň vkročíme tou správnou nohou.

Ďakujeme Vám za priazeň a spoluprácu v tomto roku a veríme, že aj naďalej zostanete súčasťou našej Asociácie, pretože aj keď nikto nevie, čo nám prichádzajúci rok 2021 prinesie, spoločne to určite zvládneme. :) 

          

Viac informácií

Pozvánka na vzdelávací program - AKTUALIZOVANÉ!

2025 | streda, 25. novembra 2020

                      POZÝVAME exkluzívne členov 1.AŠKOS na:

ZÁŽITKOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM NAŽIVO V ROZSAHU 40min

            EFEKTÍVNE FUNGOVANIE PROFESIONÁLNEJ KUCHYNE

Viac informácií

Starostlivosť o gastro zariadenia - VIDEÁ

1251 | pondelok, 16. novembra 2020

Je veľmi dôležité, aby ste sa v profesionálnej kuchyni správne starali o kuchynské spotrebiče - gastro zariadenia.

Máme pre Vás video pomôcky o dennej starostlivosti varných technológií.

Viac informácií

Pozývame Vás na Webinár 1.AŠKOS

2245 | utorok, 27. októbra 2020

s názvom Realizácia Školského programu Ovocie, zelenina a mlieko do škôl v praxi"

znenie § 6, ods.8, NV č.195/2020 Z.z.

"Škola môže školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania."

Viac informácií

Máte otázky k realizácii školského programu?

1891 | štvrtok, 15. októbra 2020

Napíšte nám ich a my Vám zabezpečíme fundované odpovede.

 

Pripravujeme pre Vás webinár, kde sa dozviete, ako správne realizovať programy Ovocie a mlieko do škôl.

Čo sa smie a čo nie? Ako to správne zariadiť v praxi? Kto to zaplatí?

Viac informácií

Inovatívne dávkovače vyrábané na Slovensku prežijú i náročné podmienky, pozrite si reportáž TA3.

1288 | streda, 7. októbra 2020

DEZINFLEX bezdotykové dávkovače dezinfekcie na ruky sú úspešným a najmä spoľahlivým riešením pre všetky miesta, kde je potrebné použiť dezinfekciu.

Ako nový slovenský výrobok zaujali reláciu "Svet technológií", ktorá sa odvysielala v televízii TA3.

V relácií ste sa okrem spôsobu výroby mohli dozvedieť, v čom spočíva ich mimoriadna odolnosť voči častému používaniu a ako funguje riadiaca jednotka vyvinutá na časté dávkovanie.

VIDEO REPORTÁŽ TA3 tu: https://gastrohaal.sk/udalosti/2020-09-29/inovativne-davkovace-dezinfekcie

Viac informácií

Valné zhromaždenie sa blíži

895 | nedeľa, 16. augusta 2020

Vážené členky a členovia I. AŠKOS veríme že Vám neuniklo, že pre Vás pripravujeme výnimočné podujatie. Odborný seminár a Valné zhromaždenie I.AŠKOS sa uskutoční dňa 20.08.2020 v zasadačke Mestského úradu, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 v Žiline. Vaša účasť je veľmi dôležitá, a preto predlžujeme termín registrácie do 18.8.2020. Zároveň dávame do pozornosti, že stále máte možnosť predkladať (zaslať mailom alebo predložiť priamo na VZ) návrhy kandidátov na pozíciu odborného zástupcu žilinského, banskobystrického, nitrianskeho, trenčianskeho a košického kraja.

 

Viac informácií

ČO TREBA VEDIEŤ O SERVISNEJ ÚDRŽBE VARNÝCH TECHNOLÓGIÍ?

1105 | pondelok, 10. augusta 2020

Slovenský výrobca radí...

Blíži sa začiatok školského roka a školské jedálne potrebujú mať kuchynské spotrebiče vo výbornom stave. Tým, že sa spotrebiče dlhšie nepoužívali (prázdniny, COVID-19), je potrebné skontrolovať ich stav. Aké úkony vykonávajú servisní technici, a ako to vplýva na bezpečnosť pri práci, na životnosť spotrebičov, na úsporu energií či na samotnú kvalitu pripravovaných pokrmov?

Viac informácií

Radi sa poučíte z príbehov ostatných?

1498 | utorok, 28. júla 2020

Radi si čítate, čo Vaše kolegyne a kolegovia zažívajú a poučíte sa z ich príbehov? Potom je pre Vás ako vyšitá webová stránka plná takýchto príbehov.

Stránka nesie názov TÍM EXPERTOV, kde nájdete nespočetné množstvo otázok a príbehov zo školských jedální a ďalších stravovacích prevádzok.

Všetky tieto otázky a príbehy sú posudzované a rozuzlené expertmi na školské stravovanie, ktorí radia, čo v akej situácii robiť a svoje tvrdenia navyše podkladajú platnou legislatívou, ak taká existuje.

Aby ste získali do takejto webovej stránky prístup, je nutné sa zaregistrovať a prístup si objednať. Zvýhodnená cena pre členov I. AŠKOS je 29 €/rok.

Príbehmi a zodpovedanými otázkami to len začína.

Vyskúšajte... www.timexpertov.sk

Viac informácií

Prvé rokovanie I. AŠKOS s Branislavom Gröhlingom ministrom školstva Slovenskej republiky

1849 | streda, 15. júla 2020

Dňa 14.07.2020 sa uskutočnilo rokovanie I. AŠKOS s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom za prítomnosti prizvaných hostí z výboru pre vzdelávanie, vedu a šport NR SR.

Témou rokovania boli iniciatívne návrhy I. AŠKOS v oblasti podpory a rozvoja školského stravovania a partnerská spolupráca v presadzovaní strategických cieľov pre skvalitnenie výživy detí a žiakov v školách.

Viac informácií

Ako si správne vybrať umývačku riadu?

1252 | utorok, 23. júna 2020

Poradíme Vám s výberom.

Ak hľadáte umývačku riadu do Vašej školskej jedálne, prečítajte si v nasledujúcom článku rady & tipy, ako si vybrať tú správnu. Okrem iného sa dozviete, ako vyťažiť z umývačky riadu maximum, t.j. mať dokonale čistý riad a popritom ušetriť za energie.

Viac informácií

I.AŠKOS vždy aktuálne

2432 | pondelok, 8. júna 2020

Ako sa hovorí: „Opakovanie je matka múdrosti“, a preto milé kolegyne a kolegovia radi by sme upriamili Vašu pozornosť na skôr zverejnené, ale stále aktuálne články na našej stránke.

Viac informácií

KRÍZOVÝ PLÁN - ÁNO? NIE ?

2356 | štvrtok, 28. mája 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

z dôvodu rozdielnych názorov na nutnosť vypracovania krízového plánu ako súčasti dodatku k už schválenému prevádzkovému poriadku zariadenia školského stravovania I.AŠKOS oslovila Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s požiadavkou stanoviska k predmetnej nejasnosti. Uvedené stanovisko ÚVZ SR Vám dnes prinášame v ktorom sa uvádza, že povinnosť pre prevádzkovateľa školského stravovacieho zariadenia vypracovať krízový plán zostáva zachovaná.

 

 

Viac informácií

POTREBUJETE NA VAŠEJ PREVÁDZKE ZABEZPEČIŤ DEZINFEKCIU RÚK?

1431 | utorok, 26. mája 2020

HĽADÁTE DLHODOBÉ, SPOĽAHLIVÉ A BEZPEČNÉ RIEŠENIE?

Novým slovenským pomocníkom sú DEZINFLEX Bezdotykové dávkovače dezinfekcie na ruky!

Hygienické nariadenia a samotné návyky na potrebu dezinfekcie rúk sa stávajú nutnou súčasťou našich každodenných činností.

Hľadali sme pre vás dlhodobé, úsporné a kvalitné riešenie pre účinnú dezinfekciu rúk.

Viac informácií

Webinár

2546 | piatok, 22. mája 2020

Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vážené členky a členovia I. AŠKOS, ak sledujete našu stránku pozorne, určite ste už postrehli, že pre Vás pripravujeme novinku v podobe webinára. Prostredníctvom webinára Vám ponúkame výklad dokumentu Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“ odborníkmi I.AŠKOS s doplnením ďalších potrebných materiálov ako sú Dodatok k prevádzkovému poriadku a Krízový plán, a ďalších aktuálnych informácií. Tento webinár bude poskytnutý pre členov I.AŠKOS zdarma a pre nečlenov spoplatnený sumou 10 € s DPH. (nečlen I.AŠKOS môže objednať tu)

Za pomoci webinára dostanete odpovede na otázky, ktoré Vás zaujímajú. Ako Vám to zabezpečíme? Predsa jednoducho! V sekcii diskusia (klik) je pre Vás vytvorený priestor, kde môžete už teraz klásť otázky. Na tieto otázky, ale aj mnohé iné dostanete odpoveď dňa 27.5.2020 o 10:00 hod., kedy bude tento webinár prebiehať.

Tešíme sa na online stretnutie s Vami  :)

I.AŠKOS

Viac informácií

Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“

3897 | streda, 20. mája 2020

(odporúčania a VZORY pre školské jedálne) 

Vážené členky a členovia I.AŠKOS, mimoriadna situácia súvisiaca s koronavírusom spôsobujúcim ochorenie COVID – 19 prináša nepredvídané situácie s ktorými sa musíme vysporiadať. Tím odborníkov I. AŠKOS na základe poznatkov aplikačnej praxe a dokumentov ÚVZ SR, MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR vypracoval dokument s názvom Škody na potravinách a stravovanie v čase mimoriadnej situácie „CORONA“.                                                                                                                                                                                                                                                    

Viac informácií

NARIADENIE VLÁDY č. 103 Slovenskej republiky z 28. apríla 2020

2917 | pondelok, 4. mája 2020

Dňa 30.4. bolo v zbierke zákonov zverejnené

NARIADENIE VLÁDY č. 103 Slovenskej republiky z 28. apríla 2020

o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 ktoré sa týka sa dotácií na stravovanie (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/103/20200430).

 

Toto nariadenie vlády ustanovuje na obdobie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) a na ďalšie obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení krízovej situácie niektoré opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 

Bližšie informácie, ktoré sa týkajú školského stravovania konkrétne a spôsob aplikácie týchto opatrení Vám prinesieme v nasledujúcich dňoch.

Viac informácií

Neviem sa prihlásiť...

1754 | utorok, 14. apríla 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

mnohí z Vás máte problém s prihlásením a tento problém dlhý čas neriešite. Medzitým prichádzate o cenné rady a informácie, na ktoré máte ako členky a členovia I. AŠKOS nárok. Prinášame Vám postupy a rady ako problémy s prihlásením zvládnuť a vyriešiť.

Viac informácií

Veľkonočný pozdrav

1472 | štvrtok, 9. apríla 2020

Vážené kolegyne, kolegovia,
blížia sa Veľkonočné sviatky a my Vám prajeme pohodu a vzájomnú lásku. Zároveň Vás však chceme ubezpečiť, že aj v tomto období evidujeme Vaše požiadavky, problémy a prekážky s ktorými sa stretávate v posledných dňoch a týždňoch pri výkone svojej práce v zariadeniach školského stravovania. V tomto duchu rokujeme a oslovujeme kompetentných a príslušné inštitúcie k riešeniu jednotlivých problémov. Jedným z nich je napr. likvidácia škôd na potravinových zásobách spôsobených uzatvorením stravovacích prevádzok v školách z dôvodu epidémie. I.AŠKOS venuje týmto aktuálnym témam plnú pozornosť a o výsledku, alebo prípadných nových možnostiach riešenia Vás budeme na našej stránke bezodkladne informovať.

Odporúčame Vám preto oddýchnuť si počas týchto sviatkov od každodenných starostí a prežiť túto Veľkú noc aj napriek mimoriadnym podmienkam spokojne a hodnotne, hlavne vo vzťahu k svojim najbližším.
Želáme Vám prežitie krásnych a pokojných chvíľ v rodinnom kruhu.

S úctou

 

Viac informácií

Odklad termínu Valného zhromaždenia I.AŠKOS

941 | pondelok, 9. marca 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

Na základe odporúčaní MZ SR a Ústredného krízového štábu ÚVZ SR o potrebe zvážiť účasť na hromadných podujatiach v súvislosti s koronavírusom COVID-19 Vám oznamujeme, že termín Valného zhromaždenia Prvej asociácie školského stravovania, ktoré bolo naplánované na 11.3.2020 v Žiline sa odkladá.

Náhradný termín Valného zhromaždenia Vám včas oznámime.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie.

Viac informácií

Už nás sledujete?

1784 | streda, 29. januára 2020

Vážení priatelia Prvej asociácie školského stravovania,

všimli ste si, že už nejaký čas sme aktívni aj na sociálnych sieťach?

Naše informácie a články Vám chceme ponúknuť aj takýmito cestami.

Viac informácií

Aj v roku 2020 sa máte s I. AŠKOS na čo tešiť

1727 | nedeľa, 5. januára 2020

Už koncom minulého roka Prezídium Asociácie na svojom zasadnutí pripravilo plán činnosti a aktivít I. AŠKOS na rok 2020, kde sme sa snažili zakomponovať mnoho kvalitných aktivít a činností.

Viac informácií

Aké meradlá potrebuje mať školská jedáleň

2418 | piatok, 20. decembra 2019

Metrologický poriadok

- aplikácia zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii

Meranie, overenie, justovanie, kalibrácia a ešte veľa ďalších výrazov Vám vedúcim školských jedální pridáva vrásky na čele. Z toho dôvodu sme sa rozhodli poskytnúť kompletný dokument, ktorý všetky tieto problémy vyrieši. Je ním Metrologický poriadok, ako odporúčací VZOR pre školské jedálne.

Viac informácií

Smernica pre verejné obstarávanie potravín v zariadeniach školského stravovania 2019

2099 | pondelok, 18. novembra 2019

Vážené členky a členovia I.AŠKOS, na mimoriadnom Valnom zhromaždení I. AŠKOS sme Vám prisľúbili spracovanie a bezplatné poskytnutie odporúčaného vzoru Smernice VO potravinových komodít pre zariadenia školského stravovania.

Viac informácií

Staňte sa PARTNEROM I. AŠKOS

1565 | streda, 11. septembra 2019

Chcete získať trvalý prístup k informáciám z oblasti školského stravovania 
a využívať aj veľa ďalších výhod?

Staňte sa partnerom I. AŠKOS!

Viac informácií

Dokumentácia AŠKOS - zmena ceny

2133 | pondelok, 2. septembra 2019

Výzva pre záujemcov o Aplikáciu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR – „Dokumentácia a bónusové prílohy"

Viac informácií

Partneri

biele-logo biele-logo

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Nie ste u nás prihlásený/á?

Zaregistrujte sa

  • prístup do neverejnej časti webu
  • možnosť sťahovania dokumentov
  • možnosť prispievať do diskusií k odborným článkom
  • zľavy pre členov na rôzne akcie a vybrané produkty
Registrácia >