Chcete získať trvalý prístup ku všetkým informáciám a využívať aj veľa ďalších výhod? Staňte sa členom AŠKOS . Zaregistrujte sa

Správy

Všetky informácie na jednom mieste a prehľadne sprístupnené.

Tu pre Vás pravidelne publikujeme články písané odborníkmi v obore na dôležité a aktuálne témy, ktorá Vás zaujímajú. Nezabúdame ani na problémy, o ktorých sa často diskutuje alebo v nich máte určité nejasnosti.

Zároveň sme tu vytvorili bezpečný interný priestor pre členov I.AŠKOS, kde hľadáme riešenia problémov, ktorým je potrebné sa venovať v uzavretej členskej skupine bez prítomnosti širokej verejnosti.

Pod článkami nájdete priestor na otázky, ktoré monitorujú naši odborníci. Ak niečo potrebujete ozrejmiť, neváhajte sa opýtať.

Veľkonočný pozdrav

159 | štvrtok, 9. apríla 2020

Vážené kolegyne, kolegovia,
blížia sa Veľkonočné sviatky a my Vám prajeme pohodu a vzájomnú lásku. Zároveň Vás však chceme ubezpečiť, že aj v tomto období evidujeme Vaše požiadavky, problémy a prekážky s ktorými sa stretávate v posledných dňoch a týždňoch pri výkone svojej práce v zariadeniach školského stravovania. V tomto duchu rokujeme a oslovujeme kompetentných a príslušné inštitúcie k riešeniu jednotlivých problémov. Jedným z nich je napr. likvidácia škôd na potravinových zásobách spôsobených uzatvorením stravovacích prevádzok v školách z dôvodu epidémie. I.AŠKOS venuje týmto aktuálnym témam plnú pozornosť a o výsledku, alebo prípadných nových možnostiach riešenia Vás budeme na našej stránke bezodkladne informovať.

Odporúčame Vám preto oddýchnuť si počas týchto sviatkov od každodenných starostí a prežiť túto Veľkú noc aj napriek mimoriadnym podmienkam spokojne a hodnotne, hlavne vo vzťahu k svojim najbližším.
Želáme Vám prežitie krásnych a pokojných chvíľ v rodinnom kruhu.

S úctou

 

Viac informácií

Pyžama party

308 | štvrtok, 9. apríla 2020

Milé kolegyne, kolegovia,

Každý z nás si dnes pri vstupe do potravín dáva dezinfekciu, rukavice a máme rúška. Pred pár dňami niečo nepredstaviteľné. Stojíme disciplinovane v rade a rešpektujeme nákupné hodiny pre seniorov. Sme doma v pyžame a nie sme sami. Aj iné kolegyne majú na sebe pyžamo doobeda, a na večer možno iné, ale tiež pyžamo. Ale v čase Covid-19 je predsa len tento pyžamový zážitok iný, ako bývajú víkendové pyžama párty, keď sa cez víkend neoblečiete a hráte s deťmi ešte v pyžame, alebo raňajkujete v pyžame. Teraz nemáme ulietané rána, kedy v behu ani neraňajkujeme, utekáme do práce a pokračujeme niekedy aj cez víkend, keď sú uzávierky! Máme mimoriadnu situáciu a naozaj toto nie je pyžama párty. Režim dňa je veľmi dôležitý aj v tomto období, a ak si svoj čas zadelíme aj doma, o to ľahšie sa nám bude opäť vstávať do práce.

Viac informácií

Home Office, či dovolenka?

869 | pondelok, 6. apríla 2020

Je povinný zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa, alebo v čase home office stravovanie?

Mimoriadna situácia si vyžaduje aj mimoriadne riešenia. Zatvorili sa školy, školské jedálne, školské zariadenia, pracovnoprávny vzťah trvá, obsah pracovnej náplne je mierne modifikovaný a v spleti niektorých pojmov sa musíme rýchlo zorientovať.

Súčasná právna úprava pozná typ práce - domácka práca a telepráca,  a je upravený v § 52 Zákonníka práce, podľa ktorého o domáckom zamestnancovi hovoríme, keď na základe dohody v pracovnej zmluve bude zamestnanec vykonávať prácu doma, prípadne na inom dohodnutom mieste. Môže ísť o práce akéhokoľvek druhu, ktoré zamestnanec nemusí vykonávať na pracovisku a je tu vôľa k dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Ako osobitný typ práce doma je pojem telepráca a ide o domáckeho zamestnanca, ktorý za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve vykonáva prácu doma alebo na inom vhodnom mieste s použitím informačných technológii.

Viac o tejto problematike ale aj mnoho ďalších informácií k pracovnoprávnym vzťahom nájdete v aplikácii www.timexpertov.sk

Viac informácií

Viete ako sa bude uplatňovať novela Zákonníka práce o náhrade mzdy v sume 80 % z priemerného zárobku ?

1518 | piatok, 3. apríla 2020

K novele Zákonníka práce, ktorú schválila vláda SR a NR SR, Vám prinášame niekoľko doplňujúcich informácií.

Mzdu (alebo náhradu pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa) za mesiac marec dostane každý vo výške funkčného platu. Uvedená novela ZP teraz bude predložená na podpis prezidentke, a vyjde v zbierke zákonov. Predpoklad je, že budúci týždeň bude novela Zákonníka práce účinná.

 

Máte ďalšie otázky alebo nejasnosti týkajúce sa tejto problematiky? Odpovede na tieto, ale aj mnohé iné otázky nájdete v aplikácii www.timexpertov.sk 

Viac informácií

Príprava a výdaj stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti

1214 | piatok, 3. apríla 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

prinášame Vám práve zverejnené opatrenie hlavného hygienika SR k príprave a výdaju stravy školským stravovacím zariadením pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti ,,Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“.

Viac informácií

Dochádza k opätovnému „otvoreniu školských jedální“ ?

1169 | štvrtok, 2. apríla 2020

Vážené kolegyne, kolegovia,

spoločne prežívame neľahké a mimoriadne obdobie. Súdržnosť je v tomto období veľmi dôležitá a sme presvedčení, že to spoločne všetci zvládneme.

Viac informácií

Viete ako používať MSN a receptúry v kontexte Aplikácie ich princípov?

736 | pondelok, 30. marca 2020

Materiálno spotrebné normy a aplikácia noriem od 1.9.2019

MŠVVaŠ SR podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov vydalo zverejnením vo svojom webovom sídle v roku 2018 Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (MSN), ktoré boli vypracované autorským kolektívom a v roku 2019 vydalo Flexi materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (MSN), ktorými sa dopĺňajú MSN z roku 2018 a platia pre všetky zariadenia školského stravovania. Z uvedeného vyplýva, že v zariadeniach školského stravovania sú v súčasnosti používané MSN z roku 2018 aj z roku 2019 zároveň.

Podrobnosti k tejto problematike ale aj mnoho ďalších informácií nájdete v aplikácii  www.timexpertov.sk

Viac informácií

Už zase ten spotrebič nefunguje?

548 | piatok, 27. marca 2020

SPRÁVNY SPÔSOB DEZINFEKCIE DOKÁŽE UŠETRIŤ ŽIVOTNOSŤ SPOTREBIČA ALE AJ VAŠE NÁKLADY

 

Vieme, že teraz keď nás všetkých trápi mimoriadna situácia, to nemáte ľahké, ale práve tento čas viete využiť veľmi nápomocne pre seba aj pre Vašu kuchyňu.

Môžeme sa spolu zamyslieť, či by fungovanie vo Vašej kuchyni nemohlo byť po návrate do bežného režimu jednoduchšie a spokojnejšie. Máme pre Vás riešenia.

Viac informácií

Čo v tejto kríze COVID-19 s kuchárkami a vedúcimi zariadení školského stravovania?

2080 | streda, 25. marca 2020

Ak sa zamestnávateľ v mimoriadnej situácii, ako je v súčasnosti platná s uzatvorením škôl a ŠZ až do odvolania, dohodne so zamestnancami školskej jedálne na osobitnom režime výkonu práce na pracovisku v obmedzenom rozsahu, tak aby sa na pracovisku dodržiavali prísne hygienické opatrenia a na pracovisku sa nezdržiaval väčší počet zamestnancov, v takom prípade môže nariadiť napríklad:

Viac informácií

DEZINFEKCIA VÝROBNÝCH PREVÁDZOK Školských jedální v čase šírenia COVID-2019

1981 | streda, 18. marca 2020

Povinnosťou vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania je zabezpečiť:

Viac informácií

Preventívne opatrenia a odporúčania na epidemiologickú situáciu s koronavírusom

835 | utorok, 17. marca 2020

Nový koronavírus (na začiatku označovaný ako nCoV-2019) má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spôsobuje má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus Disease 2019). SARS-CoV-2 je príbuzný vírusom známym z nedávnej histórie, t. j. SARS-koronavírus (z roku 2002) a MERS-koronavírus (2012). Všetky tieto vírusy prekročili medzidruhovú bariéru, boli prenesené zo zvierat na človeka a následne sa šírili v ľudskej populácii.  Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.

Máte ďalšie otázky alebo nejasnosti týkajúce sa tejto problematiky? Odpovede na tieto, ale aj mnohé iné otázky nájdete v aplikácii www.timexpertov.sk

ODPORÚČANIA

Viac informácií

Škody na potravinách a pracovnoprávne vzťahy

2173 | pondelok, 16. marca 2020

Prinášame Vám najnovšie informácie k pracovno-právnym vzťahom a možnosti riešenia skladových zásob v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020.

Viac informácií

Mimoriadne opatrenia a ich dopad na pracovno-právne vzťahy aj v školskom stravovaní

2015 | štvrtok, 12. marca 2020

V súčasnosti z dôvodu mimoriadnych opatrení vlády Slovenskej republiky aj rezort školstva vydáva usmernenie č. 2020-10253:1-B2001 pre školy a školské zariadenia v nasledovnom znení.

Viac informácií

verejné správy

Veľkonočný pozdrav

159 | štvrtok, 9. apríla 2020

Vážené kolegyne, kolegovia,
blížia sa Veľkonočné sviatky a my Vám prajeme pohodu a vzájomnú lásku. Zároveň Vás však chceme ubezpečiť, že aj v tomto období evidujeme Vaše požiadavky, problémy a prekážky s ktorými sa stretávate v posledných dňoch a týždňoch pri výkone svojej práce v zariadeniach školského stravovania. V tomto duchu rokujeme a oslovujeme kompetentných a príslušné inštitúcie k riešeniu jednotlivých problémov. Jedným z nich je napr. likvidácia škôd na potravinových zásobách spôsobených uzatvorením stravovacích prevádzok v školách z dôvodu epidémie. I.AŠKOS venuje týmto aktuálnym témam plnú pozornosť a o výsledku, alebo prípadných nových možnostiach riešenia Vás budeme na našej stránke bezodkladne informovať.

Odporúčame Vám preto oddýchnuť si počas týchto sviatkov od každodenných starostí a prežiť túto Veľkú noc aj napriek mimoriadnym podmienkam spokojne a hodnotne, hlavne vo vzťahu k svojim najbližším.
Želáme Vám prežitie krásnych a pokojných chvíľ v rodinnom kruhu.

S úctou

 

Viac informácií

Odklad termínu Valného zhromaždenia I.AŠKOS

101 | pondelok, 9. marca 2020

Vážené členky a členovia I.AŠKOS,

Na základe odporúčaní MZ SR a Ústredného krízového štábu ÚVZ SR o potrebe zvážiť účasť na hromadných podujatiach v súvislosti s koronavírusom COVID-19 Vám oznamujeme, že termín Valného zhromaždenia Prvej asociácie školského stravovania, ktoré bolo naplánované na 11.3.2020 v Žiline sa odkladá.

Náhradný termín Valného zhromaždenia Vám včas oznámime.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pevné zdravie.

Viac informácií

Už nás sledujete?

807 | streda, 29. januára 2020

Vážení priatelia Prvej asociácie školského stravovania,

všimli ste si, že už nejaký čas sme aktívni aj na sociálnych sieťach?

Naše informácie a články Vám chceme ponúknuť aj takýmito cestami.

Viac informácií

Aj v roku 2020 sa máte s I. AŠKOS na čo tešiť

606 | nedeľa, 5. januára 2020

Už koncom minulého roka Prezídium Asociácie na svojom zasadnutí pripravilo plán činnosti a aktivít I. AŠKOS na rok 2020, kde sme sa snažili zakomponovať mnoho kvalitných aktivít a činností.

Viac informácií

Aké meradlá potrebuje mať školská jedáleň

774 | piatok, 20. decembra 2019

Metrologický poriadok

- aplikácia zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii

Meranie, overenie, justovanie, kalibrácia a ešte veľa ďalších výrazov Vám vedúcim školských jedální pridáva vrásky na čele. Z toho dôvodu sme sa rozhodli poskytnúť kompletný dokument, ktorý všetky tieto problémy vyrieši. Je ním Metrologický poriadok, ako odporúčací VZOR pre školské jedálne.

Viac informácií

Smernica pre verejné obstarávanie potravín v zariadeniach školského stravovania 2019

818 | pondelok, 18. novembra 2019

Vážené členky a členovia I.AŠKOS, na mimoriadnom Valnom zhromaždení I. AŠKOS sme Vám prisľúbili spracovanie a bezplatné poskytnutie odporúčaného vzoru Smernice VO potravinových komodít pre zariadenia školského stravovania.

Viac informácií

Staňte sa PARTNEROM I. AŠKOS

569 | streda, 11. septembra 2019

Chcete získať trvalý prístup k informáciám z oblasti školského stravovania 
a využívať aj veľa ďalších výhod?

Staňte sa partnerom I. AŠKOS!

Viac informácií

Dokumentácia AŠKOS - zmena ceny

1024 | pondelok, 2. septembra 2019

Výzva pre záujemcov o Aplikáciu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSV a R SR – „Dokumentácia a bónusové prílohy"

Viac informácií

Partneri

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Nie ste u nás prihlásený/á?

Zaregistrujte sa

  • prístup do neverejnej časti webu
  • možnosť sťahovania dokumentov
  • možnosť prispievať do diskusií k odborným článkom
  • zľavy pre členov na rôzne akcie a vybrané produkty
Registrácia >