Máme pre Vás novú pracovnú ponuku

Hľadáte prácu v kuchyni alebo školskej jedálni? 

Pozrite sa do našej ponuky v sekcii Kariéra.

Aktuálne ponúkame 9 pracovných miest,

prácu si hľadá 1

Chcete získať trvalý prístup ku všetkým informáciám a využívať aj veľa ďalších výhod? Staňte sa členom 1.AŠKOS . Zaregistrujte sa

Členstvo

Máte konkrétne otázky k vašej práci? Potrebujete sa poradiť? Chcete mať prístup k interným informáciám a vedieť medzi prvými čo sa vo vašom obore chystá? Záleží vám na školskom stravovaní a chcete byť súčasťou pozitívnych zmien?

POMÔŽEME VÁM!

 

Čo s nami získate?

 1. aktuálne informácie zo všetkých oblastí školského stravovania na jednom mieste
 2. prehľad novej legislatívy v oblasti školského stravovania
 3. možnosť sťahovania dokumentov priamo z webu 1.AŠKOS
 4. príležitosť stať sa súčasťou aktívnej komunity pracovníkov školského stravovania v SR
 5. možnosť prispievať pod články do odborných diskusií monitorovaných odborníkmi
 6. články spracované Tímom expertov
 7. spolupatričnosť a výmena skúseností s ostatnými členmi 1.AŠKOS
 8. zázemie, kde sa môžete podeliť so svojimi úspechmi aj starosťami
 9. zvyšovanie vašich odborných znalostí
 10. rozvoj manažérskych schopností
 11. vyššiu prestíž vašej školskej jedálne
 12. promptnú informovanosť o ponuke aktivít v školskom stravovaní
 13. atraktívne súťaže
 14. zvýhodnená cena poplatkov na akciách 1.AŠKOS oproti bežnej ponuke
 15. ponuku partnerských odborných seminárov
 16. prednostné právo účasti na akciách 1.AŠKOS
 17. bezplatné vstupy na vybrané semináre, bezplatné dokumenty a materiály
 18. prehľad o dianí v 1.AŠKOS a o dianí v obore
 19. možnosť obrátiť sa na 1.AŠKOS s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich vyjadrenie

 

 

 

 

Ako sa stať členom 1.AŠKOS?

Členom PRVEJ ASOCIÁCIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA (1.AŠKOS) sa môže stať občan SR starší ako 18 rokov (fyzická osoba) alebo právnická osoba, ktorá vyjadrí v elektronickej prihláške súhlas so stanovami 1.AŠKOS (registračný formulár) a potvrdí autorizačný email a následne uhradí členský poplatok.

Členský poplatok môže uhradiť aj zamestnávateľ, prípadne zriaďovateľ, pričom členom Asociácie zostáva zaregistrovaná osoba, bez ohľadu na zdroj úhrady členského príspevku.

 

Bankové spojenie
IBAN: SK3083300000002901389833
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX                                                                                                                                                                       

VARIABILNÝ SYMBOL : Vaše ID 

POZNÁMKA: meno a priezvisko

 

Členstvo zaniká dobrovoľným vystúpením, ktoré člen ohlási písomne; nezaplatením členského poplatku; vylúčením, ktoré schváli Valné zhromaždenie; úmrtím; zánikom 1.AŠKOS – viď. stanovy. Pri zániku členstva prepadajú už uhradené členské príspevky v prospech 1.AŠKOS.

 

Základná výška členského poplatku pre fyzickú osobu činí 25€ na rok.

Chcem sa stať členom AŠKOS

Partneri

biele-logo biele-logo

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Nie ste u nás prihlásený/á?

Zaregistrujte sa

 • prístup do neverejnej časti webu
 • možnosť sťahovania dokumentov
 • možnosť prispievať do diskusií k odborným článkom
 • zľavy pre členov na rôzne akcie a vybrané produkty
Registrácia >