Chcete získať trvalý prístup ku všetkým informáciám a využívať aj veľa ďalších výhod? Staňte sa členom AŠKOS . Zaregistrujte sa

Členstvo

Máte konkrétne otázky k vašej práci? Potrebujete sa poradiť? Chcete mať prístup k interným informáciám a vedieť medzi prvými čo sa vo vašom obore chystá? Záleží vám na školskom stravovaní a chcete byť súčasťou pozitívnych zmien?

POMÔŽEME VÁM!

 

Čo s nami získate?

 1. stanete sa súčasťou aktívnej komunity pracovníkov školského stravovania v SR
 2. možnosť obrátiť sa na AŠKOS s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich vyjadrenie
 3. aktuálne informácie zo všetkých oblastí školského stravovania na jednom mieste
 4. prehľad nových zákonov a nariadení
 5. možnosť sťahovať dokumenty priamo z webu AŠKOS
 6. príležitosť prispievať pod články do odborných diskusií monitorovaných odborníkmi
 7. zvyšovanie vašich odborných znalostí
 8. články spracované Tímom expertov
 9. zľava 50% na používanie aplikácie „Tím Expertov"
 10. zvýhodnená cena poplatkov na akciách AŠKOS oproti bežnej ponuke
 11. zľavy v partnerských e-shopoch
 12. atraktívne súťaže
 13. promptnú informovanosť o ponuke aktivít v školskom stravovaní
 14. prednostné právo účasti na akciách AŠKOS
 15. prehľad o dianí v AŠKOS a o dianí v obore
 16. ponuku partnerských odborných seminárov
 17. rozvoj managerskych schopností
 18. vyššiu prestíž vašej školskej jedálne
 19. spolupatričnosť a výmenu skúseností s ostatnými členmi AŠKOS
 20. zázemie, kde sa môžete podeliť so svojimi úspechmi aj starosťami

 

Ako sa stať členom AŠKOS?

Členom PRVEJ ASOCIÁCIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA (AŠKOS) sa môže stať občan SR starší ako 18 rokov (fyzická osoba) alebo právnická osoba, ktorá vyjadrí v elektronickej prihláške súhlas so stanovami AŠKOS (registračný formulár) a uhradí členský príspevok.

Členstvo zaniká dobrovoľným vystúpením, ktoré člen ohlási písomne; nezaplatením členských príspevkov; vylúčením, ktoré schváli Rada členov; úmrtím; zánikom AŠKOS – viď. stanovy -odkaz. Pri zániku členstva prepadajú už uhradené členské príspevky v prospech AŠKOS.

 

Základná výška členského poplatku pre fyzickú osobu činí 20€ na rok.

Základná výška členského poplatku pre právnickú osobu (ŠJ ako samostatný právny subjekt) činí 40€ na rok.

Chcem sa stať členom AŠKOS

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Nie ste u nás prihlásenie?

Registrácia

 • prístup do neverejnej časti webu
 • možnosť sťahovania dokumentov
 • možnosť prispievať do diskusií k odborným článkom
 • zľavy pre členov na rôzne akcie a vybrané produkty
Registrácia >