Celý článok je k dispozícii len členom AŠKOS. Zaregistrujte sa a získajte tak aj veľa dalších výhod. Zaregistrujte sa

Školské mlieko a ovocie s otáznikmi pre nový školský rok

663 | pondelok, 31. augusta 2020

Od 1.8.2020 nadobudlo účinnosť NARIADENIE VLÁDY SR č.195/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.200/2019 Z.z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách.

V § 6 sa za odsek 7 vkladá nový odsek , ktorý znie:

„(8) Škola môže zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania.“

Interpretácia tohto ustanovenia je taká, že školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu nemožno žiakom poskytovať v rámci školského stravovania t.z. z finančného limitu na nákup potravín v stravovaní.

Partneri

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Nie ste u nás prihlásený/á?

Zaregistrujte sa

  • prístup do neverejnej časti webu
  • možnosť sťahovania dokumentov
  • možnosť prispievať do diskusií k odborným článkom
  • zľavy pre členov na rôzne akcie a vybrané produkty
Registrácia >