Celý článok je k dispozícii len členom AŠKOS. Zaregistrujte sa a získajte tak aj veľa dalších výhod. Zaregistrujte sa

Bude ohrozené školské stravovanie na Slovensku?

1369 | piatok, 5. februára 2021
pensive-man-with-question-marks-background

Aký dopad bude mať na školské stravovanie prijatie návrhu  novely Zákona č.245/2008 Z.z. ?

 

Návrhom novely Zákona č. 245/2008 Z.z., ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa navrhuje úprava §5 Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa dopĺňa o odsek (17), ktorý znie:

„(17)  Riaditeľ môže zabezpečiť stravovanie detí a žiakov so súhlasom zriaďovateľa prostredníctvom zmluvy, podľa ktorej je protiplnením za poskytnuté služby právo poskytovateľa služieb na

a) využívanie poskytovaných služieb na dohodnutý čas, alebo

b) peňažné plnenie“.

Partneri

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Nie ste u nás prihlásený/á?

Zaregistrujte sa

  • prístup do neverejnej časti webu
  • možnosť sťahovania dokumentov
  • možnosť prispievať do diskusií k odborným článkom
  • zľavy pre členov na rôzne akcie a vybrané produkty
Registrácia >