Chcete získať trvalý prístup ku všetkým informáciám a využívať aj veľa ďalších výhod? Staňte sa členom AŠKOS . Zaregistrujte sa

Aj v roku 2020 sa máte s I. AŠKOS na čo tešiť

nedeľa, 5. januára 2020
2020

Už koncom minulého roka Prezídium Asociácie na svojom zasadnutí pripravilo plán činnosti a aktivít I. AŠKOS na rok 2020, kde sme sa snažili zakomponovať mnoho kvalitných aktivít a činností.

Vážené členky a členovia I. AŠKOS,

stojíme na začiatku nového kalendárneho roka, do ktorého Vám všetkým zo srdca prajem neustále pevné zdravie a spokojnosť v pracovnom ale aj súkromnom živote.

Máme za sebou náročný rok, ktorý priniesol do školského stravovania mnoho výziev. Jednou z najnáročnejších bola aplikácia zákona o dotáciách, tzv. obedy zadarmo, pri ktorej sa spočiatku zdalo, že to ani nie je aplikovateľné v praxi. Spoločne sme sa s tým popasovali, Asociácia oslovila kompetentných, zorganizovala mnoho seminárov a odborných diskusií so zástupcami dotknutých ministerstiev na túto ťažkú tému, čo v konečnom dôsledku prinieslo do tejto problematiky podstatne viac svetla a nastavilo pravidlá tak, aby to bolo v praxi zvládnuteľné. Asociácia súčasne poskytla svojim členom zdarma kvalitný materiál k aplikácii zákona o dotáciách na stravu v praxi, čo bol veľmi úspešný materiál, o ktorý prejavili záujem aj mnohí zriaďovatelia a riaditelia škôl na Slovensku.

Asociácia poskytla v minulom roku aj ďalšie žiadané materiály zdarma pre svojich členov, ako je Metrologický poriadok (VZOR) pre zariadenia školského stravovania 2019 s bonusovými prílohami, alebo Smernica (VZOR) pre verejné obstarávanie potravinových komodít v zariadeniach školského stravovania 2019 – časť A a časť B s bonusovými prílohami. Všetky tieto materiály boli spracované na základe poskytnutých podkladov odborných garantov v jednotlivých oblastiach a samozrejme ku každému materiálu bol poskytnutý aj odborný výklad.

Ďalšou výzvou v minulom roku pre zariadenia školského stravovania na Slovensku bolo zavádzanie a overovanie FLEXI školského stravovania, ktorého I.etapa overovania vyvrcholila veľmi úspešnou konferenciou v decembri v Piešťanoch. Na túto konferenciu, okrem ďalších významných hostí, prišla našu Asociáciu a jej smerovanie osobne podporiť aj pani ministerka rezortu školstva Martina Lubyová, čo nás len utvrdilo v presvedčení, že sme na správnej ceste ak chceme aj v školskom stravovaní prispieť súčasne s pozitívnou zmenou stravovacích návykov aj k záchrane našej planéty.

V minulom kalendárnom roku sa udiala v Asociácii aj jedna významná zmena keď došlo k zmene sídla a štatutára. Bolo to veľmi náročné obdobie, bolo potrebné zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie, vybudovať nové sídlo v Prešove, požiadať o zmeny v registrácii na Ministerstve vnútra, absolvovať administratívne tortúry pri získavaní prostriedkov na zamestnanie asistentky pre Asociáciu, a mnoho ďalších nevyhnutných krokov. Ale zvládlo sa všetko, a my kráčame ďalej so silnou motiváciou pomáhať a ochraňovať záujmy cca 1000 členov Asociácie, pretože ide o veľmi povzbudzujúci počet členov, ktorý Asociácia v minulom roku dosiahla.

A verte milé členky a členovia, že aj v roku 2020 sa máte s I. AŠKOS na čo tešiť, pretože už koncom minulého roka Prezídium Asociácie na svojom zasadnutí pripravilo plán činnosti a aktivít I. AŠKOS na rok 2020, kde sme sa snažili zakomponovať mnoho kvalitných aktivít a činností, ako napr. :

 • úzka spolupráca odborných zástupcov jednotlivých krajov s členmi Asociácie svojho regiónu
 • príprava aktivít vzdelávacích seminárov v nových technológiách pre vedúce a kuchárky – školské prázdniny 2020
 • odborné semináre pre vedúce a kuchárky v nových technológiách a podľa návrhu regionálnych zástupcov – spolupráca s regionálnymi partnermi
 • príprava mzdovej mapy
 • odborný seminár v spolupráci s rezortom školstva – aplikácia Flexi ŠS
 • príprava – pracovné dokumenty pre členov I. AŠKOS
 • aktívna účasť na rokovaniach s ústrednými orgánmi štátnej správy
 • pripomienkovanie materiálov v rámci legislatívnych konaní
 • iniciatívne návrhy legislatívneho a koncepčného charakteru
 • odborné stanoviská pre členov I. AŠKOS
 • zabezpečenie overovacieho procesu Flexi školského stravovania – aktívna účasť členov Prezídia
 • návrh rámcov a štruktúry Výživového programu školského stravovania
 • návrh konkrétnych štandardov Flexi ŠS vrátane výkonových noriem prevádzkových zamestnancov
 • workshop – vyhodnotenie projektu
 • spolupráca s partnermi I. AŠKOS
 • Svetový deň potravín – príprava odborných príspevkov regionálnych zástupcov
 • Príprava záverečnej konferencie aj pre nečlenov I. AŠKOS - Konferencia – Gastro Vianoce 2020

 

Rada by som dala do pozornosti aj stránku I.AŠKOS, kde Vás pravidelne informujeme o dianí v Asociácii, o aktuálnych témach a novinkách v školskom stravovaní, a v sekcii kontakty máte okrem iného k dispozícii kontaktné údaje na svojich odborných zástupcov jednotlivých krajov.

Vážené členky a členovia I. AŠKOS ja verím, že našou spoločnou činnosťou a aktivitami školské stravovanie dosiahne dôstojné miesto v našej spoločnosti, ktoré si právom zaslúži. Nepochybujem o tom, pretože naša Asociácia, ako prvá za 70 rokov existencie školského stravovania na Slovensku je zložená so samých odborníkov, v podstate celá členská základňa ste odborníci z praxe, čo našu Asociáciu predurčuje na kvalitnú prácu a výstupy.

A na záver už len verím, že ste všetci vykročili do Nového roka tou správnou nohou a bude pre Vás úspešný po všetkých stránkach.

A ja sa už teraz teším na spoluprácu a stretnutia s Vami.

PF 2020

Bc. Mária Tejiščáková, DiS, prezidentka I.AŠKOS

Partneri

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Nie ste u nás prihlásený/á?

Zaregistrujte sa

 • prístup do neverejnej časti webu
 • možnosť sťahovania dokumentov
 • možnosť prispievať do diskusií k odborným článkom
 • zľavy pre členov na rôzne akcie a vybrané produkty
Registrácia >