Celý článok je k dispozícii len členom AŠKOS. Zaregistrujte sa a získajte tak aj veľa dalších výhod. Zaregistrujte sa

28. február - termín na Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa blíži ...

1513 | pondelok, 25. januára 2021
15181

Na základe vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti je povinnosťou držiteľa - pôvodcu odpadu, ktorým je aj vaše zariadenie školského stravovania ( školská jedáleň a výdajná školská jedáleň) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/366/

Partneri

Prihlásenie

Zabudli ste svoje heslo?

Nie ste u nás prihlásený/á?

Zaregistrujte sa

  • prístup do neverejnej časti webu
  • možnosť sťahovania dokumentov
  • možnosť prispievať do diskusií k odborným článkom
  • zľavy pre členov na rôzne akcie a vybrané produkty
Registrácia >