Pravidlá diskusie

  1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.askos.sk je PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA (AŠKOS), so sídlom na Dolnej 839/2, 969 01 Banská Štiavnica.
  2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za činnosť užívateľov týchto stránok.
  3. Obsah vložených príspevkov musí byť v súlade s právnym poriadkom SR. Je zakázané publikovať príspevky so sexuálnym, vulgárnym, rasistickým, ohováračným obsahom a tiež príspevky porušujúce dobré mravy. Rovnako sú zakázané všetky formy nekalej súťaže, ako napríklad zavádzajúca reklama, parazitovanie na povesti, zľahčovanie, neprípustná porovnávacia reklama a pod. Za nepovolenú sa považuje tiež reklama s uvedením kontaktných údajov spoločnosti či inak vykazujúce znaky neplatenej reklamy.
  4. Obsah vkladaných príspevkov má mať priamy vzťah k zameraniu portálu a k danej diskusnej téme.
  5. Nie je dovolená nepodložená kritika, nactiutŕhanie, poškodzovanie dobrej povesti iných osôb a firiem.
  6. Diskutujúci sa zaväzuje neposkytovať rady týkajúce sa obchádzania právnych a hygienických predpisov, ani sa žiadnym spôsobom nepodielať na ich šírení v diskusii.
  7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek príspevok, ktorý odporuje týmto pravidlám.
  8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidel a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nadobúdajú účinnosť zverejnením.
  9. Pravidlá diskusie nadobúdajú účinnosť zverejnením.