aspos-facelift prvá asociácia školského stravovania

Sme nezávislá a demokratická profesná organizácia, ktorá na princípe dobrovolného členstva združuje fyzické osoby pôsobiace v oblasti školského stravovania v slovenskej republike.

AJ VARENIE VO VEĽKOM JE TVORIVOU PRÁCOU

utorok, 2. júla 2019

Ku svojej práci pristupujem tak, že rovnako varím na svojom pracovisku ako aj pre svoju rodinu.

Na svoju prácu som hrdá, vážim si ju ako aj kolektív našej školskej jedálne.

PRIPRAVTE SA NA SEPTEMBER!

utorok, 2. júla 2019

Všetko čo potrebujete vedieť o aplikácii a o dotáciach nájdete prehľadne a na jednom mieste v 26 stranovej dokumentácii Prvej asociácie školského stravovania pripravenej pod názvom Aplikácia dotácií podľa zákona č. 544/2010 Z. Z. v školskom stravovaní pre riaditeľky & vedúce zariadení školského stravovania (odporúčaný postup).

Nájdete tam nielen odporúčanú postupnosť krokov (časové rozpätie príprav), ale aj právny základ, účel a rozsah poskytovania dotácií, podmienky poskytovania dotácií a termíny predkladania žiadostí, použitie dotácií, aplikácia dotácií v školskej jedálni podľa časovej osi a rôzne praktické prílohy.